Ricore

Alexander Newski

Originaltitel
Alexandr Newsky
Alternativ
Aleksandr Nevskiy; Alexander Newsky (Schreibweise)
Genre
Drama, Kriegsfilm
Land /Jahr
UdSSR 1938
 
100 min
Medium
Kinofilm
Kinostart
- ( Kino Deutschland )
Regie
Dmitri Vasilyev, Sergej Eisenstein
Darsteller
Ivan Lagutin, Nikolai Vitovtov, Pavel Pashkov, Fyodor Odinokov, Lyan-Kun, Ivan Klyukvin
Links
IMDB
|0  katastrophal
brilliant  10|
Es gibt noch keine Userkritik!
Inhalt/KritikCast & CrewTechn. DatenDVDs

Film: Cast & Crew

Regie
Dmitri Vasilyev
Sergej Eisenstein
Darsteller
Ivan Lagutin
Mönch Anani
Nikolai Vitovtov
Ritter
Pavel Pashkov
Mikula
Fyodor Odinokov
Lyan-Kun
Hubilay
Ivan Klyukvin
Leonid Iudov
Savka
A. Gulkovski
Ritter
N. Aparin
Mikhalka
Naum Rogozhin
Mönch
Lev Fenin
Erzbischoff
Sergei Blinnikov
Tverdilo
Vladimir Yershov
Von Balk
Aleksandra Danilova
Vasilisa
Vera Ivashova
Olga Danilovna
Varvara Massalitinova
Amelfa Timoferevna
Nikolai Arsky
Domash Tverdislavich
Vasili Novikov
Pavsha
Dmitri Orlov
Ignat
Andrei Abrikosov
Gavrilo Oleksich
Nikolai Okhlopkov
Vasili Buslai
Nikolai Cherkasov
Aleksandr Nevsky
Drehbuch
Pyotr Pavlenko
Sergej Eisenstein
Musik
Sergei Prokofiev
Kamera
Eduard Tissé
Schnitt
Sergej Eisenstein
Esfir Tobak
Inhalt/KritikCast & CrewTechn. DatenDVDs
2021